ZNAK_PROMOCYJNY_FC_PL-01

Program nauczania poprzez zabawę w Żłobkach „Radosne Dzieciaki” polega na holistycznym podejściu do dziecka. Oparty jest o Teorię Ośmiu Inteligencji Wielorakich Howarda Gardnera: inteligencję językową, matematyczno – logiczną, interpersonalną, intrapersonalną, muzyczną, wizualno-przestrzenną, ruchową i przyrodniczą. Dzięki odpowiedniemu stymulowaniu każdego rodzaju inteligencji nasze dzieci mają szansę rozwijać w sposób naturalny prawdziwie wszechstronne umiejętności z uszanowaniem ich wrodzonych i unikatowych predyspozycji.

Żłobki „Radosne Dzieciaki” są placówkami finansowanymi przez m.st. Warszawę w ramach projektu „Żłobek blisko domu”. Jedyny koszt, jaki ponoszą rodzice, to opłata za wyżywienie w wysokości 10 zł dziennie.

Żłobek Białołęka

Placówka posiada 56 miejsc. Przyjmujemy dzieci w wieku od ukończenia 1 roku do lat 3. Miejsce w żłobku przeznaczone jest jedynie dla mieszkańców Warszawy, którzy odprowadzają podatek w Warszawie.

Rekrutacja (także wszelkie informacje dotyczące rekrutacji) odbywa się poprzez stronę www.zlobki.waw.pl. Nasz numer w systemie to 175.

Dane kontaktowe:

ul. Modlińska 379
Kierownik: P. Paulina Kalinowska
tel.: 535 486 616
email: radosnedzieciaki.bialoleka@gmail.com

Kontakt

Placówka posiada 56 miejsc. Przyjmujemy dzieci w wieku od ukończenia 1 roku do lat 3. Miejsce w żłobku przeznaczone jest jedynie dla mieszkańców Warszawy, którzy odprowadzają podatek w Warszawie.

Rekrutacja (także wszelkie informacje dotyczące rekrutacji) odbywa się poprzez stronę www.zlobki.waw.pl. Nasz numer w systemie to 175.

Dane kontaktowe:

ul. Modlińska 379
Kierownik: P. Paulina Kalinowska
tel.: 535 486 616
email: radosnedzieciaki.bialoleka@gmail.com

Galeria

Żłobek Mokotów

Dane kontaktowe

ul. Skrzetuskiego 36 a
Kierownik: P. Monika Paprocka
tel.: 668 167 580
email: zlobek.radosne.dzieciaki@gmail.com

Kontakt

Dane kontaktowe

ul. Skrzetuskiego 36 a
Kierownik: P. Monika Paprocka
tel.: 668 167 580
email: zlobek.radosne.dzieciaki@gmail.com

Galeria