żłobek białołęka

Nowoczesne wychowanie dzieci

Wychowywanie dzieci to jedna z najbardziej odpowiedzialnych, ale i najtrudniejszych kwestii w byciu rodzicem. To nie tylko rola społeczna, ale też konieczność zaspokajania najważniejszych potrzeb naszego dziecka oraz zapewnienia mu szczęśliwego dzieciństwa. W każdej epoce pojawiały się nowe metody wychowywania dzieci, a sposoby wychowawcze znajdowały się w kręgu zainteresowań filozofów, socjologów czy psychologów.   Wychowanie…

WWR

Na czym polega Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka?

Czym jest wczesne wspomaganie rozwoju dziecka? Wczesne wspomaganie rozwoju to jedna z form pomocy dzieciom posiadającym opinie bądź orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. W zajęciach najczęściej biorą udział dzieci, u których zdiagnozowano zaburzenia ze spektrum autyzmu, niepełnosprawność umysłową w różnym stopniu, opóźnienie rozwoju mowy (ORM), uszkodzenie wzroku lub słuchu, znaczne spowolnienie i dysharmonie rozwojowe czy…