Teoria i Inteligencjia Wielorakich Howarda Gardnera-

Teoria Inteligencji Wielorakich Howarda Gardnera- dlaczego warto się nią kierować wychowując dziecko?

Czym jest teoria inteligencji wielorakich? Lata osiemdziesiąte XX wieku były w psychologii czasem, w którym zastanawiano się nad tym, czym właściwie jest inteligencja, starano się ją zbadać i jak najdokładniej opisać. Był to czas, w którym powstały popularne testy inteligencji, które choć przełomowe, wpływały na kategoryzację ludzi na zdolnych i tych z o wiele mniejszym…