Rodosne dzieciaki - program wychowawczy:

Używasz języka żyrafy czy szakala? Porozumienie bez Przemocy (NVC – Nonviolent Communication) jest zapomnianym językiem ludzkości – mową ludzi, którzy troszczą się o siebie wzajemnie i pragną żyć w harmonii.

Zwracając się do dzieci z odpowiednim szacunkiem staramy się nie zgłuszać ich wewnętrznego głosu.

Zachęcamy do zapoznania się z publikacją doktora Marshalla Rosenberga, który za pomocą anegdot, przykładów i pokazowych dialogów demonstruje, jak w życiu codziennym można rozwiązywać problemy wynikające z nieumiejętnego komunikowania się: „Porozumienie bez przemocy. O języku serca.” Marshall B. Rosenberg.

Witaj w naszym żłobku, gdzie inspirujemy się pedagogiką Jespera Juula!

Juul, wybitny twórca humanistycznego podejścia wychowawczego, wskazuje drogę ku harmonijnemu rozwojowi dzieci. Jego książka, „Twoje kompetentne dziecko”, kładzie nacisk na odejście od autorytaryzmu i promuje szacunek, współpracę oraz dojrzałe przywództwo.

W naszej placówce podążamy za tymi wartościami, dając dzieciom przestrzeń do odkrywania siebie, budowania relacji i uczenia się odpowiedzialności. Stawiamy na równowagę, dając dzieciom możliwość wpływu na swoje życie i decyzje, co sprzyja zdrowym relacjom.

Wnioski z podejścia Juula stanowią fundament naszej pracy – uczymy dzieci empatii, odpowiedzialności i pełnego wykorzystania ich potencjału. To podejście sprzyja nie tylko rozwojowi dziecka, ale także kształtuje zdrowe relacje w rodzinie i społeczności.

Rodzicielstwo bliskości (Attachment Parenting) to filozofia oparta na teorii przywiązania, która stawia na pierwszym miejscu tworzenie silnych więzi emocjonalnych między dzieckiem a rodzicami lub opiekunami.

W naszym żłobku również kładziemy nacisk na relację dziecka z nauczycielem lub opiekunem, która oparta jest na idei Rodzicielstwa bliskości. Jesteśmy bardzo wrażliwi na potrzeby dzieci, co umożliwia nam wzmacnianie ich poczucia bezpieczeństwa oraz tworzenie relacji opartej na wzajemnym szacunku.

Akceptujemy wszystkie emocje dzieci i staramy się w nich uczestniczyć, uczymy ich, jak je wyrażać i nazywać. Pozwalamy dzieciom na płacz, złość i frustrację. Dzięki temu budujemy z nimi bezpieczny styl przywiązania, który sprzyja prawidłowemu rozwojowi społecznemu i emocjonalnemu. Nasze metody pracy nie opierają się na karach i nagrodach, ale na konsekwentnym wytyczaniu granic. W żadnym wypadku nie jest to jednak tzw. „bezstresowe wychowanie”, ponieważ stawiamy na zdrowe relacje i konsekwencję w działaniu.

W naszej placówce stawiamy na tworzenie otoczenia, które wspiera rozwój dziecka w taki sposób, aby każde maluchy mógł odkrywać siebie w harmonijnym środowisku. Terapia akceptacji i zaangażowania którą stosujemy w naszym żłobku nie tylko pomaga dzieciom w radzeniu sobie z emocjami, ale także uczy je akceptacji siebie i innych.

Stosując te zasady, chcemy zapewnić dzieciom możliwość wyrażania swoich uczuć, uczenia się przez doświadczenie oraz rozwijania umiejętności rozwiązywania problemów. To podejście nie tylko wspiera rozwój emocjonalny, ale również integruje wartościowe aspekty edukacyjne w codziennej interakcji z dziećmi.

W naszym żłobku terapia akceptacji i zaangażowania to nie tylko metoda pracy, ale także filozofia, która sprzyja harmonijnemu rozwojowi dzieci. Dzięki temu podejściu, staramy się tworzyć atmosferę opartą na szacunku, zrozumieniu i wsparciu, co pozwala dzieciom na pewne i pełne odkrywanie świata wokół siebie

Zgadzamy się z przekonaniem, że wszystkie dzieci od urodzenia nastawione są na własny rozwój, na osiągnięcie niezależności i przejście od dzieciństwa do dorosłości. Metoda Montessori pomaga dzieciom w tym zadaniu.

Jej podstawą jest szanowanie naturalnej indywidualności każdego dziecka, jeśli chodzi o jego rozwój fizyczny, umysłowy, duchowy i emocjonalny i kierowaniu go do całościowego wzrostu. Opiekunka jest odpowiedzialna za stworzenie atmosfery spokoju, bezpieczeństwa, porządku i radości, oraz powinna być dostępna dla dziecka, by w razie potrzeby pomóc mu czy zachęcić do działania. Takie podejście pomaga dziecku w utrwaleniu poczucia bezpieczeństwa i rozwoju poczucia pewności siebie.

Z młodszymi dziećmi, opiekunki pracują poprzez demonstrowanie im użycia przedmiotów czy zadań odpowiednich dla ich indywidualnego rozwoju.

Dziecko jako istota, dopiero się ucząca, rozwijająca i nabierająca doświadczenia, potrzebuje szczególnej ochrony, którą powinni zapewnić dorośli.

Konwencja o prawach dziecka zawiera szereg takich gwarancji, które obejmują wszystkie prawa, jakie przysługują dzieciom. Dokument ten reguluje relację pomiędzy państwem a dzieckiem, nie ingerując w życie rodziny (chyba, że wymaga tego sytuacja dziecka, gdy np. jest ono krzywdzone w tej rodzinie). Zapisy Konwencji nie podważają autorytetu opiekunów dzieci i ich swobody do wychowywania według własnego uznania, chronią tylko najmłodszych przed niebezpiecznymi sytuacjami i dają im gwarancję, że właściwe organy państwa udzielą im pomocy w potrzebie. Od 2010 roku obowiązuje w Polsce całkowity zakaz bicia dzieci – reguluje go Ustawa z dnia 10 czerwca 2010 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2010 nr 125 poz. 842).

Profesor Gordon zauważył, że już do pierwszego roku życia dziecko potrafi rozróżnić dźwięki muzyczne, a do 18. miesiąca życia naturalnie eksploruje muzykę, rozwijając jednocześnie zdolności językowe. Metoda umuzykalniania według Gordona wspomaga ten naturalny proces, stymulując kreatywność, rozwój komunikacji i umiejętność improwizacji.

W naszym żłobku zajęcia prowadzi Pani Aleksandra która jest absolwentką Akademii Muzycznej w Łodzi. Pani Ola jest multi-instrumentalistką i oprócz śpiewanek- rytmiczanek oraz piosenek zapoznaje dzieci z różnymi instrumentami takimi jak : kalimba, skrzypce , cymbałki, bębenki czy pianino.

Warto podkreślić korzyści, jakie przynosi obcowanie z muzyką dla dzieci w wieku do lat 3:

  1. Rozwój mózgu: Muzyka stymuluje różne obszary mózgu, co wspiera rozwój logicznego myślenia, percepcji dźwięków oraz koordynacji ruchowej.
  2. Rozwój mowy: Melodie, rytmy i rymy pomagają w rozwijaniu umiejętności językowych, co wpływa na lepsze przyswajanie słownictwa i budowanie zdolności komunikacyjnych.
  3. Kreatywność: Obcowanie z muzyką już od najmłodszych lat rozwija kreatywność i wyobraźnię dziecka, stymulując zdolność do tworzenia i eksperymentowania.
  4. Wyrażanie emocji: Muzyka daje dzieciom możliwość wyrażania swoich emocji poprzez tańce, ruchy i śpiew, co wspomaga zdolność do samoregulacji emocjonalnej.
  5. Wzmocnienie więzi: Muzyka jest doskonałym narzędziem do budowania więzi między dzieckiem a opiekunami. Wspólne śpiewanie, tańczenie czy słuchanie ulubionych piosenek wzmacnia więź emocjonalną.
  6. Rozwój społeczny: Dzieci uczą się współpracy, słuchania innych i reagowania poprzez muzykę, co sprzyja rozwojowi umiejętności społecznych.
  7. Przyjemność i relaks: Muzyka to nie tylko edukacja, ale również relaks i przyjemność. Odpowiednio dobrane melodie mogą pomóc dzieciom w uspokojeniu się i zrelaksowaniu.

Podczas zajęć umuzykalniających w naszym żłobku wykorzystujemy korzyści płynące z obcowania z muzyką, wspierając rozwój dzieci w najbardziej wszechstronny i przyjemny sposób.

Integracja sensoryczna to proces organizujący docierające do mózgu informacje zmysłowe płynące zarówno ze środowiska zewnętrznego oraz wewnętrznego, tak aby mogły być one użyte do celowego działania.

Mózg rozpoznaje, interpretuje i segreguje informacje płynące z receptorów: dotykowych proprioceptywnych (czucie głębokie), przedsionkowych (zmysł równowagi), wzrokowych, słuchowych, smakowych tak, aby mogły zostać one użyte w działaniu, będącym odpowiedzią na wymagania otoczenia. Gdy procesy integracji sensorycznej zostają zakłócone u dziecka można zaobserwować objawy zaburzeń w przetwarzaniu informacji zmysłowych, a co za tym idzie nieadekwatne odpowiedzi na wyzwania otoczenia.

W codziennych zabawach dbamy o to, aby dostarczać dzieciom odpowiednich wrażeń sensorycznych, które pomagają w prawidłowym i harmonijnym rozwoju. Nie prowadzimy dedykowanych zajęć sensorycznych – każda zabawa, z którą dzieci mają do czynienia w naszym żłobku, ma w swoim założeniu wywierać wspierający wpływ na rozwój dziecka.

Catering w naszej placówce oferuje zdrowe jedzenie, które bazuje na produktach pochodzących z ekologicznych upraw, bez konserwantów i cukru.

Codziennie rano sami przygotowujemy śniadania dla naszych podopiecznych.

Przekąski, które podajemy dzieciom, to świeże owoce i warzywa. Dzięki temu nie tylko dbamy o zdrowie i dobre samopoczucie dzieci, ale także przyczyniamy się do ochrony środowiska.

Wiedząc, jak istotne jest dla rozwoju dzieci czyste i zdrowe powietrze, stawiamy na najwyższej klasy rozwiązania. Nasze sale to oazy świeżości, gdzie każdy oddech pełen jest czystości i nawilżenia.

Profesjonalne Oczyszczacze Powietrza
Dbamy o to, by każde dziecko oddychało powietrzem wolnym od zanieczyszczeń. Nasze profesjonalne oczyszczacze powietrza skutecznie eliminują szkodliwe substancje, zapewniając czyste i świeże powietrze.

Nawilżacze Powietrza
W naszym Żłobku troszczymy się nie tylko o czystość, ale także o odpowiedni poziom wilgoci. Nasze nawilżacze powietrza utrzymują optymalne warunki, zapobiegając przesuszeniu powietrza, co jest kluczowe dla zdrowego oddychania.

Systematyczne Odkurzanie Specjalistycznym Sprzętem
Roztocza mogą stanowić problem, zwłaszcza dla dzieci z alergiami. Raz w tygodniu nasza placówka przechodzi gruntowne odkurzanie specjalistycznym sprzętem, eliminując roztocza i zapewniając bezpieczne środowisko dla każdego malucha.

Pragniemy, by każdy dzień spędzony przez Twoje dziecko u nas był pełen radości i bezpieczeństwa. Dzięki naszym wysokiej jakości rozwiązaniom dbamy nie tylko o edukację i rozwój, lecz także o zdrowie i komfort naszych małych podopiecznych.

footer-h500-v3